BKS har oppgradert Stavanger avdelingen med en Manitou T1440 Teleskoptruck. Dette er en maskin som kombinerer egenskapene til en hjullaster med egenskapene til en byggekran. Kan brukes i terreng og er enkel å forflytte. De benyttes mest til lasting og lossing, løfting av maskiner og utstyr inn og ut av bygg, fasadearbeid mm. Et godt tilskudd til maskinparken.

Manitou T1440 Teleskoptruck mulimaskin