BKS industri er her i arbeid med lining av tanker i Super Duplex til prosessindustrien.