BKS Industri AS har prefabrikkert og montert PE rør på ny prosessbåt.