Artic Offshore Construction Norway Royal Salmon
Artic Offshore Farming er designet for å arbeide i krevende værforhold. Illustrasjon: NRS

 

BKS industri AS har inngått en betydelig kontrakt med Fosen Seafarm Construction AS for levering, sammenstilling og installasjon av Super Duplex rør på deres prosjekter for Norway Royal Salmon (NRS) sine to havbruksanlegg, Arctic Offshore Farming (AOF).

Vi er takknemlige for tilliten som Fosen Seafarm Construction AS og Norway Royal Salmon viser BKS industri AS ved å samarbeide med oss. Vi er også stolt av å kunne bidra til et prosjekt som vil gi økt utnyttelse av norske farvann og samtidig redusere det miljømessige fotavtrykket.

BKS industri AS er den del av BKS gruppen, som består av flere ledende selskap innen utstyr, sammenstilling og tjenester til Havbruksnæringen, Olje og Gass, Subsea, Vannkraft og Geotermisk Energi, Smelteverksindustrien og Verftsindustrien.

 

Uttale fra NRS:

Norway Royal Salmons industrielle ambisjon er å benytte kunnskap både fra oppdrettsnæringen og offshore kompetanse med gode leverandører til å utvikle fremtidens havbruksnæring, og med det sikre vekst for havbruksnæring.

Dette vil skape vekst innenfor leverandørindustrien, både for allerede eksisterende leverandører av utstyr og tjenester til havbruksnæringen, samt for leverandører innenfor offshore og marine som tradisjonelt ikke har vært leverandører til havbruksnæringen.

Norway Royal Salmon vil arbeide tett sammen med myndighetene og vårt felles fokus på langsiktig vekst med en bærekraftig havbruksnæring og et miljømessige fotavtrykk som er innenfor akseptable rammer. Norway Royal Salmon vil med vår kunnskap og erfaring fra flere ti-talls år med oppdrett av laks i verdensklassen i kombinasjon med offshore og marine kompetanse skape fremtidig vekst og arbeidsplasser langs kysten.

 

Fakta:

Artic Offshore Farming er et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg, som vil bestå av blant annet to merder i kombinasjon med fôrflåte. Anlegget er designet for værharde områder og bølgehøyder på 5-15 m. Prosjektet vil ferdigstilles på Fosen shipyard utenfor Trondheim.