Omlegging av drikkevann, ferskvann og industrivann PE rør