Konsern

BKS industri AS har hovedkontor på Sunde i Kvinnherad Kommune, i VestlandFylke

BKS industri AS ble etablert i 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as og var forbundet med utleie av personell og tjenester mot HVAC og bygg næringen, 2011 kom det inn flere eiere og det ble satsing mot flere industrisegmenter.

Hoved fokus i dag er mot fem segmenter; Skip, Offshore, Landbasert industri, Oppdrettsnæringen og Kraft.

Vi består av BKS industri AS og BKS VVS AS.

BKS Industri AS er lokalisert på Sunde industriområde og BKS VVS er lokalisert i Hillerenveien i Bergen.

BKS selskapene fremstår i dag som en helhetlig og komplett organisasjon. Vi har svært gode synergier i form av ledelse, kompetanse og kapasiteter. Kunnskapen går på tvers av forretningsområdene, og gir oss gode mulighet til å overføre kunnskap og erfaring mellom ulike prosjekter og bransjer.

BKS selskapene har og ansatt personellet fra, og således videreført driften av, Per Skarveland AS, Skarveland Rørsystemer AS, Bergen Group Skarveland AS, Bergen Group Intec AS og Maritim Service AS.