BKS AS har hovedkontor på Sunde i Kvinnherad Kommune, i Hordaland Fylke

BKS industri AS ble etablert i 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as og var forbundet med utleie av personell og tjenester mot HVAC og bygg næringen, 2011 kom det inn flere eiere og det ble satsing mot flere industrisegmenter.

Hoved fokus i dag er mot fem segmenter; Skip, Offshore, Landbasert industri, Oppdrettsnæringen og Kraft.

BKS AS består av fire driftsselskap; BKS industri AS, BKS service AS, BKS montering AS og BKS VVS & Ventilasjon AS.

BKS selskapene er samlokalisert på Sunde industriområde, med unntak av VVS & Ventilasjon som er lokalisert på Laksevåg i Bergen.

BKS selskapene fremstår i dag som en helhetlig og komplett organisasjon og har svært gode synergier i form av ledelse, kompetanse og kapasiteter, kunnskapen går på tvers av forretningsområdene, og gir oss gode mulighet til å se hva som er synergisk og kunne overføre kunnskap og erfaring mellom ulike prosjekter og bransjer.

BKS selskapene har og ansatt personellet fra, og således videreført driften av, Per Skarveland AS, Skarveland Rørsystemer AS, Bergen Group Skarveland AS, Bergen Group Intec AS og Maritim Service AS.