Totalleverandør av tekniske installasjoner til skip,- offshore og landbasert industri.

BKS selskapene har virksomheter på tvers av flere forretningsområder, og fremstår i dag som en helhetlig og komplett organisasjon og har svært gode synergier i form av ledelse, kompetanse og kapasiteter. Dette gir oss mulighet til å kunne overføre kunnskap og erfaring mellom ulike prosjekter og bransjer.

BKS selskapene arbeider sammen i et nettverk som gir størst og best mulig utnyttelse av kompetanse, kapasiteter og verktøy /utstyr. Vi jobber sammen med andre fagområder for å komme frem til gode og helhetlige løsninger, med fokus på HMS, Planer og Kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektet.