BKS er en spesialisert bedrift innen engineering, konstruksjon, fabrikasjon og installasjon av de fleste typer rørsystemer og kvaliteter. I tillegg konstruerer, beregner og fabrikerer vi stålkonstruksjoner

Vi har også innarbeidet HMS & kvalitetssikringssystem og er sertifisert ISO 9001-2008.

BKS leverer en rekke ingeniørtjenester:

  • Design og konstruksjon innen rør/struktur/mekanisk
  • Beregninger og kalkulasjoner
  • 3D-scanning og utarbeidelse av underlag
  • 3D-modellering med Inventor
  • Utarbeiding av arrangement, skjema tegninger og ISOtegninger
  • Utarbeiding av spesifikasjoner, prosedyrer og jobbpakker
  • Inngående kjennskap til NORSOK standardene

I lag med våre søsterbedrifter kan vi tilby maskindesign, ettersyn og prosjektstyring i små og store prosjekt.

Dokumentasjon

Vi leverer komplett dokumentasjon, prosedyrer, sertifikat, Fabrication, Record Book.

Sveiseteknisk/NDT

Vi har er stort spekter av egen sveiseprosedyrer og utdannet sveiseteknisk personell for visuell inspeksjon ihht NS477:2005 og IWI og tar på oss sveisetekniske inspektøroppdrag.