Bygg og anlegg

BKS selskapene utfører alt arbeid innen nybygg, vedlikehold og renovasjon av bygg, dette innebærer snekkerarbeid, sanitær, ventilasjon og elektro installasjon.

Vi er sentralgodkjent.