Industri

BKS er en samarbeidspartner og løsningsleverandør for den kraftkrevende industrien og for prosess industrien, og dekker industriens behov for service, vedlikehold og fornyelse.

BKS har i alle år hatt betydelige oppdrag innen tekniske løsninger for den landbaserte prosessindustrien i Norge og Island, og har utviklet oss i takt med våre kunders behov. Det gjør at vi i dag leverer et stort og vidt spekter av tjenester, innen de fleste material kvaliteter og konstruksjoner.

BKS fornyer seg fortløpende innen sertifiseringer og kan tilby sertifiserte produksjoner og installasjoner innen de fleste leveranser, vi kan nevne

  • NS-EN ISO 9001
  • NS-EN ISO 14001
  • NS-EN 1090
  • Sentralgodkjenning

Vi er også registrert i

  • Achilles Oil & Gas
  • Achilles Utilities
  • Startbank

Oppdragene er knyttet til prosjektering, tilvirkning, installasjon og igangsetting av alt fra enkle konstruksjoner til hele prosesser:

Ved å ha tilegnet seg kompetanse gjennom mange år innen industriell produksjon og ved bruk av faglig godt kvalifisert personell, korrekt og moderne utstyr, sørger BKS for at optimale løsninger oppnås og kunden får sine varer og produkt innen for sine forventninger om HMS, tid, pris og kvalitet.