Engineering

BKS industri AS har to ingeniører innen rør og stål konstruksjoner. Vi tegner og beregner innen følgende programmer:

  • Inventor 3D cad med FEM, i tillegg til AutoCAD og AutoCAD 3D plant.
  • Visual vessel design 3D: for tank design og beregning etter forsjellige koder, blant annet EN13445
  • SAP2000 beregning av stålstrukturer etter koder som europakode 3, her kan en også ha fem analyse.