BKS er en stor leverandør av tjenester og produkter til skips-, prosess-, kraft- offshore- og havbruksnæringen.