BKS har lang erfaring inne isolering og kapsling av kulde og varme systemer; Steam, Chilled Water, Varmeanlegg, Avgass fra maskineri, RSW, m.m.

Vi har og erfaring innen lydisolering, tynnplating og isolering av kjøl og frys, maskinrom isolering, fasadekleding, m.m.