BKS har erfaring fra næringsmiddel industri; bryggeri, meieri m.m.

næringsmiddel