Produksjon av vannrenseanlegg

osmose anlegg meknisk sammenstilling

BKS produserer vannrenseanlegg for Norwater. Renseanleggene bruker filterteknologi til å fjerne salt og forurensing fra saltvann, slik at det kan brukes som drikkevann eller teknisk reint vann. BKS står for innkjøp, montering, testing og oppstart av anleggene.